ประกันเดินทางไปตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad and Tobago) ประกันเดินทางไปตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad and Tobago)

ซื้อประกันเดินทางไปตรินิแดดและโตเบโก คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad and Tobago)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศตรินิแดดและโตเบโก

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป ตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad and Tobago)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปตรินิแดดและโตเบโกไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่ตรินิแดดและโตเบโกที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในตรินิแดดและโตเบโก

ตรินิแดดและโตเบโกเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ที่นี่มีธรรมชาติที่งดงาม วัฒนธรรมที่น่าทึ่ง และประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย ในบทความนี้เราจะพาคุณไปเยือน 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปในตรินิแดดและโตเบโก ซึ่งจะพาคุณสัมผัสกับความงดงามและประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น

1. เมืองพอร์ตอันสปง

เมืองพอร์ตอันสปงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตรินิแดดและโตเบโก ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมที่นี่ที่คุณสามารถสำรวจได้

2. หมู่เกาะทอบาโก

หมู่เกาะทอบาโกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตรินิแดดและโตเบโก ที่นี่คุณสามารถเพลิดเพลินกับทะเลสาบและทิวทัศน์ที่สวยงามได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางน้ำและการพักผ่อนในรีสอร์ทหรูแถวนี้ที่คุณสามารถสนุกไปพร้อมกับครอบครัวและเพื่อนได้

3. วังพอร์ตแฟร์น

วังพอร์ตแฟร์นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตรินิแดดและโตเบโก ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงสาธิตศิลปะและวัฒนธรรมที่นี่ที่คุณสามารถสนุกไปพร้อมกับครอบครัวและเพื่อนได้

4. ชายฝั่งเมืองสแกนเทอร์และแบลม

ชายฝั่งเมืองสแกนเทอร์และแบลมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตรินิแดดและโตเบโก ที่นี่คุณสามารถเพลิดเพลินกับชายฝั่งทะเลและชมวิวที่สวยงามได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางน้ำและการพักผ่อนในรีสอร์ทหรูแถวนี้ที่คุณสามารถสนุกไปพร้อมกับครอบครัวและเพื่อนได้

5. เกาะแมน

เกาะแมนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในตรินิแดดและโตเบโกที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนในทะเลอันดามันที่งดงามและสนุกกับกิจกรรมทางน้ำได้ นอกจากนี้ยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามและการสำรวจที่นี่ที่คุณสามารถสนุกไปพร้อมกับครอบครัวและเพื่อนได้

6. วัดอิมมากูลา

วัดอิมมากูลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในตรินิแดดและโตเบโกที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและปฏิบัติธรรมได้

7. ทุ่งน้ำนมสาว

ทุ่งน้ำนมสาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในตรินิแดดและโตเบโกที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถชมทุ่งทานตะวันที่สวยงามและสัมผัสกับธรรมชาติที่งดงามได้

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศตรินิแดดและโตเบโกแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ