4 อันดับสาเหตุที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุดคืออะไร?

กระทรวงสาธารณสุข เผย 4 อันดับ ที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุด

4 อันดับสาเหตุที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุดคืออะไร?

กระทรวงสาธารณสุข เผย 4 อันดับ ที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุด หลังพบว่าในปีเดียวตายร่วม 1.3 แสนคน พร้อมตั้งเป้าอีก 10 ปี ข้างหน้า คนไทยส่วนใหญ่ต้องมีอายุยืนถึง 80 ปี เทียบเท่ากับประเทศที่เจริญแล้วขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งลดโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหา และเป็นสาเหตุให้ประชาชนเสียชีวิตมากที่สุด 4 อันดับแรกในประเทศไทย ประกอบด้วย

  • อันดับ 1 คือ โรคมะเร็ง
  • อับดับ 2 คือ อุบัติเหตุ
  • อันดับ 3 คือ ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง
  • อันดับ 4 คือ โรคหัวใจ

โดยจากการศึกษา พบว่า ในปี 2554 มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้ รวม 138,027 ราย คิดเป็น 1 ใน 3 ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวน 414,670 ราย ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจะเน้นการรณรงค์ตรวจสุขภาพ และเผยแพร่ความรู้ในการการดูแลสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งเรื่องการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร และการหลีกเลี่ยงการบริโภคสิ่งที่ทำลายสุขภาพ

 ที่มา : Health Kapook