ค่าขาดประโยชน์คืออะไร เรียกร้องจากใคร

ค่าขาดประโยชน์คืออะไร เรียกร้องจากใคร หลายคนคงสงสัยว่าค่าขาดประโยชน์คืออะไร และเรียกร้องจากใครได้บ้าง อ่านบทความของเราได้ทันที

ค่าขาดประโยชน์คืออะไร เรียกร้องจากใคร

ค่าขาดประโยชน์คืออะไร เรียกร้องจากใคร

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ เรียกจากประกันใครได้บ้าง? ปกติแล้วบริษัทที่จะต้องเข้ามารับผิดชอบแทนผู้ขับขี่ กรณีที่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยฝ่ายผิด จะต้องชดใช้ให้กับฝ่ายถูกเป็นผู้ที่เสียประโยชน์จากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเหตุให้ไม่มีรถใช้ระหว่างการซ่อม

หากต้องการเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ เรียกจากประกันใครได้บ้าง แล้วเราสามารถเรียกจากฝ่ายที่ผิด โดยผู้ที่เป็นฝ่ายถูกจะต้องดำเนินการเรียกร้องสิทธิ์นี้ด้วยตัวเอง โดยกำหนดอัตราขั้นต่ำค่าขาดประโยชน์และเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้

กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท รถยนต์รับจ้างสาธารณะไม่เกิน 7 ที่นั่ง
กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1000 บาท รถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นคำร้องใบเสนอรายการความเสียหายของรถยนต์ , ใบเคลม , สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ , สำเนาทะเบียนรถยนต์ , สำเนาใบขับขี่รถยนต์ , ใบรับรถหรือหนังสือส่งมอบรถเสร็จ , รูปถ่ายตอนซ่อมรถ , หนังสือเรียกร้องค่าสินไหม และ สมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน

การยื่นคำร้องค่าขาดประโยชน์คืออะไร เรียกร้องจากใครได้บ้าง?

การยืนคำร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ เรียกจากประกันใครได้บ้าง โดยจะต้องเรียกจากประกันฝ่ายผิด ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนและมีน้อยคนมากที่บริษัทประกันจะแนะนำให้ผู้ใช้รถอย่างเรา ๆ ทราบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ใช้รถควรทราบผู้ที่ทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจทุกคนควรทำความเข้าใจเพราะเมื่อใดก็ตามเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นมาครั้งใดจะทำให้เราด้ประโยชน์จากการไม่มีรถใช้ในระหว่างซ่อม เช่น รถคุณเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จะได้เงินชดเชยวันละ 500 หากต้องซ่อมใช้เวลาทั้งหมด 5 วันในการซ่อมรถ เมื่อรับรถเรียบร้อยแล้วและยื่นเอกสารถูกต้อง หลักฐานครบ คุณจะได้รับเงินไม่เกิน 15 วันพร้อมโอนเข้าบัญชีทันที 3000 บาท เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น้อยคนนักจะรู้ว่าการประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะยื่นคำร้องเหล่านี้ได้

สุดท้ายการยืนคำร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ เราจะเรียกจากประกันใคร ก็ต้องเรียกจากประกันฝั่งที่ผิดนั่นแหละ เพราะฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบจากการที่ทำให้ฝ่ายถูกไม่มีรถใช้ทำให้การยื่นคำร้องขอค่าขาดประโยชน์เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น้อยคนนักจะรู้ว่ามันทำได้และชดเชยให้ครบจนกระทั่งรอเวลาการซ่อมเสร็จ

หากรู้แล้วว่าค่าขาดประโยชน์คืออะไรเรียกร้องจากใคร ก็อย่าลืม เช็คเบี้ยประกันรถ กับทางเราด้วยนะครับ เช็คราคาและแผนประกันที่เหมาะสมกับทางเราได้ทันที

ประกันรถหมด? เช็คเบี้ยประกันรถกับเราทันที!