เราได้มีการรีแบรนด์ และได้เปลี่ยนชื่อการค้าอย่างเป็นทางการเป็น เช็คดิ หรือ CheckDi การรีแบรนด์ครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการให้บริการและประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา

Your Details

Thailand Pass Insurance - Buy Travel Insurance for your own peace of mind!

Travel Insurance is now a necessity when you are traveling, being in a foreign country with no insurance is a risk. There are a lot of things that can happen to you that are out of your control. Having insurance when traveling will be one less thing to worry about! Just enjoy your hoildays and enjoy Thailand. 

Main Coverage of Thailand Pass Travel Insurance

24/7 Emergency Assistance

Emergency hotline available 24/7 in all main languages. Emergency Assistance Team will help you when you need it the most. Instructing you on what to do next and how to proceed when an emergency happens. They will be able to help and guide you through the whole emergency processes.

Buy Online Instantly Before your trip

With our instant policy system, you don’t need to buy your insurance weeks in advance, you can simply buy it while waiting for your flight to leave in the airport.

Worldwide Cover

Are you going on an adventure and going on different countries? Mister Prakan Policies allow you to choose multiple countries for your cover or even Worldwide coverage! It doesn't matter how many countries you are going, you can select worldwide cover and travel away.

Peace of mind

Enjoy your trip and be worry free while traveling and exploring the world. Our international travel insurance are tailor-made from people like you who love to travel and explore the world, so we know exactly what you want.

Medical Expenses

Even if you are rarely in the hospital, unexpected things happen every day. Instead of spending it on unexpected medical expenses allocate a part of your budget to travel insurance.

Free choice of doctors and hospitals

You can choose to get treated with the doctors and hospitals of your choice. Very flexible and reliable, some travelers want to get treated by someone they trust and we understand that!

No-Waiting Period

As long as your effective date is matched with your arrival date. All of our international travel insurance plans have no waiting-period, so after you buy and depart for your destinations, you will be covered right away. If you are however already in your destination - there are waiting periods imposed.

Direct-billing

Immediate coverage for hospitalization expenses, you will not need to advance your medical fees - Direct billing is reviewed on a case by case basis and is only for Inpatient Treatment. 

Repatriation Coverage

If necessary, our emergency assistance will organize your repatriation to your home country for you, making sure that you will handled properly by the medical teams.

Muti-currency Reimbursements

When it comes to reimbursements, we are fast and we can reimburse everywhere in the world with more than 100 different currencies worldwide and with NO BANK FEES! we handle those for you.

Luggage Insurance

Sometimes we lose our belongings while traveling, be sure you’ve got that covered too.

Personal Liability

Damages caused to others during the trip.

Assistance

Medical Transport and legal assistance are also covered in this policy.

Immediate Delivery

After purchasing this policy, you will get a policy within 1-2 working hours in which you use this to enter Thailand right away. You can also show this policy to the Thai embassy in your country for approval to enter Thailand.

Pre-arrival Requirements

Vaccinated travellers must have the following documents for entering Thailand:

 • 1. A valid passport, or a border pass for arrivals via border checkpoints.
 • 2. A Certificate of COVID-19 Vaccination
  • Everyone 18 years of age and older must be fully vaccinated for COVID-19 with an approved vaccine at least 14 days before travelling to Thailand.
  • Travellers 5-17 years of age travelling to Thailand unaccompanied must get vaccinated with at least 1 dose of an approved vaccine at least 14 days before travelling to Thailand. Those travelling with parents are exempt from this requirement.

Unvaccinated/not fully vaccinated travellers must have the following documents for entering Thailand:

 • 1. A valid passport, or a border pass for arrivals via border checkpoints.

On Arrival Requirements

Upon arrival in Thailand, all travellers must undergo screening upon entry including body temperature check, and present the required documents to the immigration and health control officer to carry out the inspection. 

The vaccinated travellers will be allowed entry and are free to go anywhere in the kingdom - for arrivals by land using a boder pass, they will be allowed to stay in the kingdom for no longer than 3 days and within specified areas only.

Likewise, unvaccinated/not fully vaccinated travellers who have proof of a negative result from an RT-PCR test or professional ATK within 72 hours of travel will be allowed entry and are free to go anywhere in the kingdom.

The unvaccinated/not fully vaccinated travellers without a negative test result within 72 hours of travel are required to follow the public health instructions and guidelines as deemed appropriate by the Health Control officer at the point of arrival. All expenses incurred will be the responsibility of the travellers.

While in Thailand

 • While in Thailand, both vaccinated and unvaccinated/not fully vaccinated travellers are advised to strictly follow the health and safety standards. Travellers who are experiencing COVID-like symptoms should get tested. If testing positive, they must get the appropriate medical treatment.

Insurance Coverage Plans - Full coverage

Chubb insurance Mgen insurance
Chubb & Mgen
Tourist visa/visa on arrival

ค่ารักษาพยาบาลปริมาณ
ผลประโยชน์สูงสุดต่อคนต่อปี300,000 €/300,000 USD
การผ่าตัดและการรักษาในโรงพยาบาล - โดยไม่มีการหักลดหย่อนหรือระยะเวลารอคอย100% ของค่าใช้จ่าย
การแพทย์, การแพทย์, การให้คําปรึกษา, ร้านขายยา, X-ray,100% ของค่าใช้จ่าย
ค่ารักษาพยาบาลช่วงโควิด-19100% ของค่าใช้จ่าย
การรักษาทางทันตกรรมฉุกเฉิน300 €/ 300 USD
การรักษาทางทันตกรรมหลังเกิดอุบัติเหตุ600 €/600 USD
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ฝาครอบเต็ม (สูงสุด 125cc)
การเสียชีวิตและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุปริมาณ
ผลประโยชน์เงินก้อนมรณะ (รวมโควิด-19)8,000 €/8,000 USD
ผลประโยชน์เงินก้อนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ30,000 €/30,000 USD
สิทธิประโยชน์ความช่วยเหลือ (รวมถึง Covid-19)ปริมาณ
การขนส่งทางการแพทย์ด้วยเหตุผลทางการแพทย์100% ของค่าใช้จ่าย
การคลอเคลียระหว่างการขนส่งของผู้เอาประกันภัยตั๋วไปกลับ
การส่งศพกลับประเทศในกรณีที่เสียชีวิตค่าใช้จ่ายจริง (ค่าปลงศพจํากัดอยู่ที่ 1,500 ยูโร)
เยี่ยมจากญาติในกรณีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนานกว่า 6 วันตั๋วไปกลับ + 80 ยูโรต่อคืน (สูงสุด 8 คืน)
การกลับมาก่อนกําหนดหลังจากการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดตั๋วขาเข้า – ค่าใช้จ่ายจริง
การขยายเวลาการพํานักด้วยเหตุผลทางการแพทย์ตั๋วขาเข้า + 80 ยูโรต่อคืน (สูงสุด 15 คืน)
การอพยพในกรณีที่สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน (การก่อการร้าย)ตั๋วขาเข้า
การจัดส่งยาที่จําเป็นซึ่งไม่สามารถพบได้ในสถานที่100% ของค่าใช้จ่ายจริง
การส่งผ่านข้อความด่วน100% ของค่าใช้จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการค้นหา100% สูงสุด €5,000
การเบิกเงินสดล่วงหน้ากรณีถูกขโมยหรือสูญหายสูงถึง €700
ค่าธรรมเนียมตัวแทนทางกฎหมายสูงถึง €3,000
ล่วงหน้าในการประกันตัวสูงถึง €7,000
ความรับผิดทางแพ่งปริมาณ
การบาดเจ็บส่วนบุคคล4,500,000 €/USD
ความเสียหายต่อทรัพย์สินและความสูญเสียที่ตามมาจาก450,000 €/450,000 USD
วัตถุที่ได้รับมอบหมายในช่วงระยะเวลาของการฝึกงาน11,500 €/11,500 USD
ค่าเสียหายส่วนแรกต่อไฟล์และต่อการเรียกร้อง100 €/100 USD
ประกันกระเป๋าเดินทางปริมาณ
การโจรกรรม, การทําลายทั้งหมดหรือบางส่วน, ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารราชการในกรณีที่ถูกขโมย, การสูญหายระหว่างการขนส่งโดย บริษัท ขนส่ง€/USD2,000 ต่อสัญญา (ค่าเสียหายส่วนแรก €/USD30)
จัดส่งล่าช้ากว่า 24 ชั่วโมงสิ่งจําเป็นพื้นฐานพร้อมเอกสารประกอบสูงถึง €/USD150 ต่อสัญญา
ความล่าช้าในการขนส่งปริมาณ
เที่ยวบินเช่าเหมาลําและเที่ยวบินปกติ - ล่าช้าเกิน 4 ชั่วโมงค่าอาหารรถรับส่งและคืนแรกสูงถึง€ / USD 150 ต่อคน
ความคุ้มครองในต่างประเทศแล้วปริมาณ
ระยะเวลารอคอย 8 วัน (นับจาก 1 วันหลังจากวันเริ่มกรมธรรม์)

Tune Protect insurance
Tune Protect
Tourist visa/visa on arrival/ Thai national

CoveragePlan LitePlan 1Plan 2
Death, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability from accident.
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
500,000500,0001,000,000
Medical Expenses from injury or sickness.
การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
350,000700,0001,800,000
Emergency Medical Evacuation or Repatriation to Country of Domicile.
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
500,000500,0001,000,000
Repatriation of Mortal Remains to Country of Domicile.
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรือัฐิกลับภูมิลำเนา
500,000500,0001,000,000
Expenses for Visiting the Patient in the Hospital.
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
25,00025,00050,000
Loss or Damage of Travel Documents
ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง
2,5002,5005,000
Public Liability (Deductible of 1,000 Baht per claim)
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท)
500,000500,0001,000,000
Trip Cancellation or Postponement
การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง
--30,000
Trip Curtailment
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง
--30,000
Travel Delay (Flat payment of 4,000 Baht for every 6 consecutive hours delay)
การล่าช้าในการเดินทาง (จ่าย 4,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมงและสูงสุดตามทุนประกันภัย)
--20,000
Baggage Delay (Flat payment of 4,000 Baht for every 6 consecutive hours delay of Checked-In Baggage from time of arrival.)
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (จ่าย 4,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมงและสูงสุดตามทุนประกันภัย)
--20,000
Health2GO medical consultation allowed to be used 1 time during policy duration 24 hours a day at any place and at any time.
บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Health2GO ฟรี 1 ครั้ง ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางแชท โทรศัพท์หรือทางวีดีโอคอลได้ตลอด 24 ชัวโมง ทุกที่ ทุกเวลา
--Yes

Health/Covid Insurance entering thailand

Health/Covid Insurance entering thailand

Health/Covid Insurance entering thailand

FAQs

Can I buy your policy to enter Thailand ?

Yes, you can buy this policy and it will be valid for your travels in Thailand. It will give you your chosen coverage and the plans will be sent to your emals after payment - if you have not received anything please check your spam folder or email us at [email protected]

How can we buy a covid/travel insurance policy from you ?

You can just purchase it through our website - its quite simple choose the plan you want and then put your details and pay for the plan you have chosen. 

How long until I get my insurance policy ?

You should be getting the policy and certificates within the hour of purchase - if you have not received anything, please check your spam folder or contact us directly at [email protected]

How much is travel insurance including covid insurance for travelling in Thailand ?

There are different levels of coverage that are available when you put your details. Prices will depend on length of travel and age of applicant. 

What about asymptomatic cover?

As of 15/02/2022, For the insured clients who have been diagnosed with COVID- 19 but are classified as asymptomatic patients , they will not be considered “inpatient” per the guidelines stipulated by the Ministry of Public Health. To be an “ inpatient” in a hospital or hospitel, they must have medical necessity and medical standards in accordance with the rules of the Ministry of Public Health for any of the following:

 1. When the fever is higher than 39 degrees Celsius for more than 24 hours
 2. Respiratory Rate 25 times faster per minute in adults
 3. Oxygen saturation is less than 94 %
 4. Diseases that have changed or need to closely monitor the symptoms at the discretion of the physician
 5. For children, if they have difficulty breathing, lethargy, or eat less

If the patient does not have any of the above symptoms and being treated as a patient in a hospital or hospitel - companies will not cover cost for quarantine/isolation anymore.

Allianz : Asymptomatic quarantine is not included in the coverage - medical necessity is needed for coverage. Preventive care or diagnostic testing (vaccines, PCR, masks, administrative requirements, quarantine/isolation expenses even at a hospital are not covered). However if medical treatment is facilitated, then the policy will cover you up to the stated amount on the insurance policy.

Can dates be changed once I purchased a policy ?

Yes you can! You can request for a date change with us manually via our email contact channel at [email protected]

Can I cancel my policy or get a refund if I changed my mind or I am not traveling to Thailand anymore ?

Yes you can! You can cancel your insurance policy if the effective date of your policy hasn't started yet. Please supply us with cancellation documents if you have cancelled your flight or trip. However a 5% cancellation fee will be applied from the insurer.

I made a mistake in the policy, can I change my details on the policy ?

Yes you can! Please email us directly at [email protected]

Are there any age restriction ?

Allianz only covers upto 69 years old. 

Tune only covers upto 75 years old. 

For clients over 75 we can only supply covid only plans. 

How long will I get my policies after I purchased them from your website ?

You should be getting an Email containing your policy (with covid certificate) instantly from our website. If you are over 75 it can take upto 1-2 working days. 

Are there any 24/7 assistance in these insurance policies ?

Yes, the 24/7 emergency assistance are available by phone 24 hours a day, 7 days a week. 

Are there any waiting-periods with these insurance policies ?

No, there is no waiting-period for our insurance policies. If you have fallen ill, you will be covered by these insurance policies under terms and conditions. 

What about asymptomatic hospital quarantine?

As of 15/02/2022, For the insured clients who have been diagnosed with COVID- 19 but are classified as asymptomatic patients , they will not be considered “inpatient” per the guidelines stipulated by the Ministry of Public Health. To be an “ inpatient” in a hospital or hospitel, they must have medical necessity and medical standards in accordance with the rules of the Ministry of Public Health for any of the following:

 1. When the fever is higher than 39 degrees Celsius for more than 24 hours
 2. Respiratory Rate 25 times faster per minute in adults
 3. Oxygen saturation is less than 94 %
 4. Diseases that have changed or need to closely monitor the symptoms at the discretion of the physician
 5. For children, if they have difficulty breathing, lethargy, or eat less

If the patient does not have any of the above symptoms and being treated as a patient in a hospital or hospitel - companies will not cover cost for quarantine/isolation anymore.

Chubb/MGEN :Asymptomatic quarantine is not included in the coverage - medical necessity is needed for coverage. Preventive care or diagnostic testing (vaccines, PCR, masks, administrative requirements, quarantine/isolation expenses even at a hospital are not covered).

Can I extend a policy? If I decided to stay longer?

Yes, please make sure to do it the day before your insurance expires, using the same insurance company you used. If you are not sure what to do, please contact us directly. 

Does the policy cover the cost of ambulance if I need to be transported to a hospital ?

Yes, all medical bills related to medical necessity will be covered under the policy.

What is the latest updated status for asymptomatic conditions from the ministry of health of Thailand ?

As of 15/02/2022, For the insured clients who have been diagnosed with COVID- 19 but are classified as asymptomatic patients , they will not be considered “inpatient” per the guidelines stipulated by the Ministry of Public Health. To be an “ inpatient” in a hospital or hospitel, they must have medical necessity and medical standards in accordance with the rules of the Ministry of Public Health for any of the following:

 1. When the fever is higher than 39 degrees Celsius for more than 24 hours
 2. Respiratory Rate 25 times faster per minute in adults
 3. Oxygen saturation is less than 94 %
 4. Diseases that have changed or need to closely monitor the symptoms at the discretion of the physician
 5. For children, if they have difficulty breathing, lethargy, or eat less

If the patient does not have any of the above symptoms and being treated as a patient in a hospital or hospitel - companies will not cover cost for quarantine/isolation anymore.