เราได้มีการรีแบรนด์ และได้เปลี่ยนชื่อการค้าอย่างเป็นทางการเป็น เช็คดิ หรือ CheckDi การรีแบรนด์ครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการให้บริการและประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา

เบอร์โทรแจ้งเหตุ

ประกันภัยรถยนต์
สินทรัพย์ ประกันภัย

492, 494 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

TAXID : 0107555000201

ประกันภัยรถยนต์
ไทยไพบูลย์ ประกันภัย

123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ

TAXID : 0107555000228

ประกันภัยรถยนต์
MSIG ประกันภัย

1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพรชบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

TAXID : 0107555000414

ประกันภัยรถยนต์
เมืองไทย ประกันภัย

252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

TAXID : 0107551000151

ประกันภัยรถยนต์
จรัญ ประกันภัย

อาคารจรัญประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
เจ้าพระยา ประกันภัย

3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ

TAXID : 0107549000017

ประกันภัยรถยนต์
LMG ประกันภัย

ชั้น 14,15, 17 และ 19 อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

TAXID : 0107555000171

ประกันภัยรถยนต์
ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย

71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ

TAXID : 0107536001427

ประกันภัยรถยนต์
เทเวศ ประกันภัย

97และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TAXID : 0107537002478

ประกันภัยรถยนต์
ทิพย ประกันภัย

1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

TAXID : 0107538000533

ประกันภัยรถยนต์
ไทยเศรษฐกิจ ประกันภัย

เลขที่ 87 เอ็ม. ไทยทาวเวอร์ออลซีซั่นส์เพลสชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ห้องเลขที่ 1,4-6

TAXID : 0107536000200

ประกันภัยรถยนต์
นำสิน ประกันภัย

767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ

TAXID : 0107536000196

ประกันภัยรถยนต์
โตเกียวมารีน ประกันภัย

195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 40 ห้อง 4001-4003,4007-4009,4012 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

TAXID : 0107555000368

ประกันภัยรถยนต์
คุ้มภัย ประกันภัย

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

TAXID : 0107536000854

ประกันภัยรถยนต์
สินมั่นคง ประกันภัย

313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ

TAXID : 0107537001641

ประกันภัยรถยนต์
KSK ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
กรุงไทยพานิช ประกันภัย

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ

TAXID : 0107555000121

ประกันภัยรถยนต์
กรุงเทพ ประกันภัย

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

TAXID : 0107536000625

ประกันภัยรถยนต์
AXA ประกันภัย

1168/67 ชั้น 23 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ

TAXID : 0107537002729

ประกันภัยรถยนต์
ไอโออิ ประกันภัย

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ชั้นที่ 24 และ ชั้นที่ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ

TAXID : 0107555000554

ประกันภัยรถยนต์
วิริยะ ประกันภัย

71 ม.6 สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

TAXID : 0107555000139

ประกันภัยรถยนต์
อาคเนย์ ประกันภัย

315 อาคารอาคเนย์ ชั้นG -7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

TAXID : 0107555000392

ประกันภัยรถยนต์
เอเชีย ประกันภัย

183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

TAXID : 0107556000159

ประกันภัยรถยนต์
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 898 เพลินจิตทาวเวอร์ ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

TAXID : 0107566000062

ประกันภัยรถยนต์
Pacific Cross ประกันภัย

152 อาคาร ชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 21 ห้อง 21-01 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TAXID : 0107556000086

ประกันภัยรถยนต์
MSH ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
Bupa ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
บางกอกสห ประกันภัย

175-177 อาคารบางกอกสหประกันภัย ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
ชับบ์สามัคคี ประกันภัย

2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่ 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

TAXID : 0107566000054

ประกันภัยรถยนต์
สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย

990 อับดุลราฮิมเพลซ ชั้น12 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
เจนเนอราลี่ ประกันภัย

ชั้น 16 ยูนิต 1601 และ 1607 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์ เพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

TAXID : 0107555000571

ประกันภัยรถยนต์
ไทยศรี ประกันภัย

126/2 อาคารไทยศรี ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

TAXID : 0107554000224

ประกันภัยรถยนต์
วิริยะ(Non-Motor) ประกันภัย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 84/1 อาคารวิริยะพันธุ์ โฮลดิ้งส์ ชั้น 6 บี ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

TAXID : 0107555000139

ประกันภัยรถยนต์
ไทย ประกันภัย

34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

TAXID : 0107536000820

ประกันภัยรถยนต์
อื่นๆ ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
AIG ประกันภัย

ชั้น 21-23 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

TAXID : 0107554000283

ประกันภัยรถยนต์
มิสเตอร์ประกัน ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
นวกิจ ประกันภัย

100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

TAXID : 0107536000862

ประกันภัยรถยนต์
ฟอลคอน ประกันภัย

33/4 อาคารเอ เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 24-25 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

TAXID : 0107535000419

ประกันภัยรถยนต์
ลูม่า ประกันภัย

57 Park Ventures Ecoplex 9th Floor, Unit 901 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

TAXID : 0105555036794

ประกันภัยรถยนต์
April ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
ACS ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
เอ็ทน่า ประกันภัย

เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
Allianz Assistance ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
เจมาร์ท ประกันภัย

เลขที่ 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น ที่ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

TAXID : 0107556000060

ประกันภัยรถยนต์
TMB ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
ไทยเครดิต ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
ธนชาตแบงค์ ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
ออมสิน ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
SCB ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
LH Bank ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
เกียรตินาคิน ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
กรุงศรี ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
ธนาคารกรุงเทพ ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
ทิสโก้ ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
กสิกร ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
กรุงไทย ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
CIMB ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
UOB ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
ธนชาตประกันภัย ประกันภัย

เลขที่ 999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนน พระราม 9แขวงพัฒนาการ เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

TAXID : 0107555000473

ประกันภัยรถยนต์
มิตรแท้ ประกันภัย

295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

TAXID : 0105490000227

ประกันภัยรถยนต์
Citibank ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
ทูน ประกันภัย

เลขที่ 75 อาคารไว้ท์กรุ๊ป 1 ชั้น 6 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันภัย

อาคาร เอสแอนด์เอ ชั้น 2-6 เลขที่ 302 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TAXID : 0107563000011

ประกันภัยรถยนต์
William Russell ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
ฟิลลิป ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
ไทยซัมซุง ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
MGEN ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
mutuaide ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
Allianz ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
กรุงไทยแอกซ่า ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
เดอะวัน ประกันภัย

492, 494 ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10310

TAXID : 0107555000201

ประกันภัยรถยนต์
Fortune General ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
Malayan ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
FPG ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
MAPFRE ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
อินทร ประกันภัย

364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

TAXID : 0107537000394

ประกันภัยรถยนต์
FWD ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
Worldtrips ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
กรุงเทพประกันชีวิต ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
รู้ใจ ประกันภัย

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
เออร์โก ประกันภัย

126/2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

TAXID : 0107554000224

ประกันภัยรถยนต์
กลาง ประกันภัย

เลขที่ 26 ซอยสุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

TAXID :

ประกันภัยรถยนต์
KWI ประกันภัย

43 , Thai CC Tower, 33rd Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

TAXID : 0107556000019