การคำนวนทุนประกันภัยรถยนต์

ทุนรถยนต์นั้นคำนวนยังไง ? อะไรคือตัวตัดสินของทุนประกันภัยรถยนต์

การคำนวนทุนประกันภัยรถยนต์

การคำนวนทุนประกันภัยของรถยนต์ จะคำนวนได้ดังนี้ :

  • ในกรณีที่รถยนต์คันนั้น เป็นป้ายแดง

วิธีคิด       ให้นำ ราคาซื้อ / 80%

ตัวอย่าง       ซื้อรถมาราคา 1,200,000 บาท

= 1,200,000 X 80%

ทุนประกันที่สามารถทำได้คือ = 960,000 บาท


  • กรณีเป็นรถมีอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป

วิธีคิด       ทุนประกันภัยเดิม / 90% 

ตัวอย่าง       ทุนประกันภัยเดิม 900,000 บาท

= 900,000 X 90%

ทุนประกันที่สามารถทำได้คือ = 810,000 บาท


คำนวนทุนประกันภัยรถยนต์ ง่ายๆแค่นี้เอง

อยากเช็คราคาประกันภัยรถยนต์ ? เช็คเลย!