ประกันรถกระบะ 2 ประตู ติดคอก หลังคา กรงเหล็ก/ตู้แห้ง ตู้เย็น ตู้ทึบ

เปรียบเทียบแผน ประกันรถกระบะ 2 ประตูเชิงพาณิชย์ รหัส 320 ติดคอก หลังคา กรงเหล็ก/ตู้แห้ง ตู้เย็น ตู้ทึบ ประเภท 1,2+,3+,3

ผ่อน 0% 10 เดือน
สะดวกและรวดเร็ว
การันตีราคาที่ดีที่สุด
ประกันรถกระบะ 2 ประตู ติดคอก หลังคา กรงเหล็ก/ตู้แห้ง ตู้เย็น ตู้ทึบ

ประกันรถกระบะ 2 ประตู

ประกันรถกระบะ 2 ประตูจะแบ่งออกได้เป็น 3 แบบหลักใหญ่ๆ ตามรายละเอียดตามด้านล่าง :

1. ประกันรถกระบะ 2 ประตูแบบไม่ใช่เชิงพาณิชย์

ประกันรถกระบะ 2 ประตูแบบไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์ เป็นรถกระบะ 2 ประตูแบบจดชื่อเป็นชื่อบุคคล โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้รหัสกรมธรรม์เป็นรหัส 210 หรือ 320 ก็ได้ รถกระบะแบบนี้เบี้ยจะถูกกว่ารถกระบะ 2 ประตูที่ใช้เป็นแบบเชิงพาณิชย์พอสมควร

2. ประกันรถกระบะ 2 ประตูเชิงพาณิชย์ ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ หรือ อุปกรณ์เพิ่มเติม

รถกระบะ 2 ประตูที่ใช้เป็นเชิงพาณิชย์ แต่ไม่มีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม เช่น ติดคอก หลังคา กรงเหล็ก/ตู้แห้ง ตู้เย็น ตู้ทึบ โดยปกติแล้วรถแบบนี้เบี้ยประกันจะแพงว่าไม่ใช่ เชิงพาณิชย์ และรหัสกรมธรรม์จะเป็นแบบ 320 

3. ประกันรถกระบะ 2 ประตูเชิงพาณิชย์ มีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ หรือ อุปกรณ์เพิ่มเติม

รถกระบะ 2 ประตูที่ใช้เป็นเชิงพาณิชย์ และมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม เช่น ติดคอก หลังคา กรงเหล็ก/ตู้แห้ง ตู้เย็น ตู้ทึบ โดยปกติแล้วรถแบบนี้เบี้ยประกันจะแพงที่สุด เนื่องจากรถจะใช้เป็นเชิงพาณิชย์ และกรมธรรม์จะคุ้มครองรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมเช่น ติดคอก หลังคา กรงเหล็ก/ตู้แห้ง ตู้เย็น ตู้ทึบ เช่นกันและรหัสกรมธรรม์จะเป็นแบบ 320 

โดยปกติแล้ว แต่ละบริษัทประกันจะมีเงื่อนไขการรับประกันภัยที่ไม่เหมือนกัน โปรดศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์ระหว่างการเลือกซื้อแผนประกันภัยจากเรา

ประเภทประกันรถประกันรถกระบะ 2 ประตูที่สามารถซื้อได้

ประกันรถกระบะ 2 ประตูประเภท 1

ประกันภัยชั้น 1 (ซ่อมเขา ซ่อมเรา สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม) จะเป็นประเภทที่คุ้มค่าและมีคนใช้กันเยอะมากที่สุด ประกันประเภทนี้จะเป็นประเภทที่คุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด โดยที่ประกันชั้น 1 นี้มีขอบเขตความคุ้มครองคือ คุ้มครองต่อความเสียหายชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของผู้เอาประกันและคู่กรณี, คุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลของผู้เอาประกันและคู่กรณี, คุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ หรือน้ำท่วมกับรถของผู้เอาประกัน - โดยปกติแล้วเบี้ยประกันของประกันชั้น 1 ของรถกระบะ 2 ประตูจะแพงที่สุด แต่ถ้ารถใช้งานเยอะ ได้วิ่งทำงานเยอะ ประกันประเภทนี้จะคุ้มค่ามากที่สุดเช่นกัน

ประกันรถกระบะ 2 ประตูประเภท 2+

สำหรับประกันประเภท 2+ (ซ่อมเขา ซ่อมเรา สูญหาย ไฟไหม้) นั้นจะเป็นเภทที่คุ้มค่ารองลงมาจากประกันชั้น 1 ประกันประเภทนี้มีขอบเขตความคุ้มครองเหมือนกับประเภท 1 คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายและทัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณี แต่ไม่ประกันเภทนี้ในการเคลมอุบัติเหตุจะต้องมีคู่กรณี (เคลมได้ก็ต่อเมื่อมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก เช่นชนรถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์) ประกันชั้น 2+ นี้เป็นที่นิยมเช่นกันหากใช้รถน้อย

ประกันรถกระบะ 2 ประตูประเภท 3+

ประกันภัยชั้น 3+ (ซ่อมเขา ซ่อมเรา) นั้นมีความคุ้มครองเหมือนประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ แต่จะไม่มีความคุ้มครองของรถหาย ไฟไหม้ โดยประกันประเภทนี้ จะคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต, ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณี แต่จะไม่คุ้มครองรถหาย หรือไฟไหม้ และจะต้องมีคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก เช่นรถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์ เท่านั้นในการเคลมอุบัติเหตุ

ประกันรถกระบะ 2 ประตูประเภท 3

ประกันภัยชั้น 3 นี้จะเป็นประเภทที่ประหยัดที่สุด เหมาะกับคนที่ใช้รถน้อยจริงๆเพราะเนื่องจากประกันชั้น 3 นี้มีความคุ้มครองให้แค่บุคคลที่สาม ประกันเภทนี้จะไม่คุ้มครองรถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกัน จะไม่มีความคุ้มครองของรถยนต์ สูญหาย ไฟใหม้และน้ำท่วม แต่จะมีความคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินของคู่กรณี และความเสียหายของชีวิต ร่างกายทั้งเราและคู่กรณี

เนื่องด้วยที่ว่าเงื่อนไขการรับประกันภัยของแต่ละบริษัทประกันในนั้นจะต่างกันไป ทางเราจึงแนะนำให้ศึกษาเงื่อนไขก่อนแต่ละแผน หรือแต่ละบริษัทประกันที่ท่านนั้นได้เลือกซื้ออยู่ก่อนที่จะตกลงชำระเงินและทำประกัน

ทำยังไงให้ได้ราคาที่ดีที่สุด ?

ส่วนลดกลุ่ม

หากท่านมีรถมากกว่า 3 คัน ทางเรารบกวนให้ท่านติดต่อทางเจ้าหน้าที่ทางเราทันที เนื่องจากรถยนต์ที่ทำประกันหากมีมากกว่า 3 คนขึ้นไป ท่านจะได้ค่าเบี้ยประกันพิเศษ และได้ส่วนลดเพิ่มเติม ผ่านทาง LINE แชทกับทางเรา หรือผ่านทาง Email [email protected] 

ระบุผู้ขับขี่

การทำให้เบี้ยประกันถูกขึ้นนั้นจะสามารถระบุผู้ขับขี่เพิ่มเติมลงไปได้ โดยที่จะระบุได้มากสุด 2 ท่าน ซึ่งจะทำให้เบี้ยประกันนั้นถูกลง 20-30% แต่ถ้าหากรถของท่านนั้นมีคนใช้งานหลายท่าน ทางเราจะไม่แนะนำให้ระบุผู้ขับขี่

ค่าเสียหายส่วนแรก

การที่ติดค่าเสียหายส่วนแรกบนกรมธรรม์ จะทำให้เบี้ยประกันนั้นถูกขึ้นมามากพอสวร ซึ่งทางมีอุบัตเหตุ ทางผู้เอาประกันจะต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรกก่อนทันทีในการเคลม ทางเราจึงไม่แนะนำให้ซื้อแผนที่มีค่าเสียหายส่วนแรก

ขั้นตอนในการซื้อประกันรถกระบะ 2 ประตู

ซื้อประกันรถกระบะ 2 ประตูง่ายๆเพียงแค่ทำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการซื้อ และเอกสารที่ต้องใช้ในการทำประกันภัยรถยนต์สำหรับทุกบริษัทประกันมี :

  1. กรอกซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซค์ หรือซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ของเรา
  2. ส่งสำเนาทะเบียนรถ
  3. ส่งสำเนาบัตรประชาชน
  4. ส่งรูปถ่ายรถยนต์ของคุณ (ซ้าย,ขวา,หน้า,หลัง) เพื่อทำการตรวจภาพรถ (เฉพาะประเภท 1 เท่านั้น)*
  5. ชำระค่าเบี้ยประกัน
  6. คุ้มครองทันที (พร้อมส่งเอกสาร PDF ให้ก่อนในเบื้องต้น)
  7. เอกสารกรมธรรม์ตัวจริงจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่จัดส่งของท่านภายใน 7-14 วัน

*บางบริษัทประกันนั้น ทางลูกค้าสามารถถ่ายรูปรถ (ซ้าย,ขวา,หน้า,หลัง) ส่งเข้ามาเพื่อทำการตรวจสภาพรถเองได้ทันที แต่บางบริษัทประกันจะเป็นคนตรวจสภาพรถของท่านเอง ซึ่งทางบริษัทประกันจะโทรไปนัดสถานที่ และไปหาท่านเพื่อตรวจสภาพรถ (โปรดดูรายละเอียดแผนประกันที่ตรวจสภาพรถเองได้ และแผนที่บริษัทประกันนั้นตรวจเองได้เวลาเปรียบเทียบแผนประกัน)

เอกสารต่างๆสามารถส่งเข้ามาเป็นรูปถ่ายได้ผ่านทาง LINE แชทกับทางเรา หรือผ่านทาง Email [email protected]

คำถามที่พบบ่อย

ซื้อประกันประเภทไหนเหมาะสมที่สุด ?

ในการหาประเภทประกันที่เหมาะสมกับตัวของผู้เอาประกันมากที่สุดนั้น ความต้องการนั้นจะขึ้นอยู่เอาผู้เอาประกันแต่ละคน ถ้าหากทางผู้เอาประกันต้องการประกันที่สามารถคุ้มครองคลอบคลุมมากที่สุดก็ควรที่จะเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แต่หากรถใช้งานน้อยหน่อย และไม่ได้ใช้รถขับไปทำงานเป็นประจำ ประเภท 2+ หรือ 3+ ก็น่าทำเนื่องด้วยความคุ้มครองมีความคุ้มครองตัวรถเราด้วย แต่หากว่าไม่ได้ใช้รถจริงๆ จอดไว้เฉยๆ ก็ควรทำประเภท 3 เอาไว้คุ้มครองบุคคลที่สาม (หากไปชนคนอื่น) ทั้งนี้ทั้งนั้นความเหมาะสมนั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการและการใช้รถของผู้เอาประกัน

การซ่อมห้าง (ศูนย์) หรืออู่ นั้นแต่งต่างกันยังไง ?

การซ่อมห้าง หรือบางคนเรียกว่าซ่อมศูนย์นั้นจะเป็นการซ่อมรถของผู้เอาประกันในตามศูนย์(Dealer) ของแต่ละยี่ห้อ เช่น ถ้าคุณใช้รถ Toyota และกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ซ่อมห้าง ทางผู้เอาประกันสามารถนำรถเข้าไปซ่อมในตามศูนย์ Toyota ได้ หากเป็นกรมธรรม์ซ่อมอู่ ทางผู้เอาประกันจะต้องนำรถเข้าไปซ่อมในอู่ธรรมดาในเครือของทางบริษัทประกัน

อุปกรณ์ตกแต่งอะไรให้บ้าง ที่อยู่ในการคุ้มครองของกรมธรรม์โดยไม่ต้องชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่ม ?

กรมธรรม์รถประกันรถกระบะ 2 ประตู หากเป็นกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองเพิ่มเติม ผู้เอาประกันจะสามารถเลือกได้ว่าจะคุ้มครองอะไรในตัวรถบ้าง โดยที่ให้บวกค่าอุปกรณ์ตกแต่งไปกับทุนประกันได้ทันที เช่น ทุนประกันที่ต้องการ (เช่น ทุนรถยนต์ 400,000 บาท ตู้ทึบ 20,000 บาท ให้ใส่ 420,000 บาท) อุปกรณ์เพิ่มเติมที่เพิ่มได้จะมี : ติดคอก หลังคา กรงเหล็ก/ตู้แห้ง ตู้เย็น ตู้ทึบ แม้ก ชุดแต่ง 

ซื้อ-ชำระแล้ว คุ้มครองเลยรึเปล่า ?

หลังจากการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะเปิดความคุ้มครองให้ทันทีของคุณทันที ซึ่งหากเกิดเหตุ ผู้เอาประกันสามารถโทรแจ้งอุบัติเหตุได้ทันทีกับทาง Hotline ของบริษัทประกันแต่ละบริษัท

ต้องติดต่อใครเวลาเกิดอุบัติเหตุ ?

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกกรมธรรม์จะมีเบอร์ Hotline แต่ละบริษัทประกันอยู่แล้ว ถ้ามีการเกิดเหตุขึ้นทางผู้เอาประกันสามารถโทรแจ้งเคลมได้ตลอด 24 ชั่วโมง จันทร์- อาทิตย์ โดยผู้เอาประกันสามารถเช็คเบอร์โทร Hotline ของแต่ละบริษัทประกันได้ที่ เบอร์แจ้งเหตุบริษัทประกัน

หากระบุชื่อ เบี้ยประกันจะถูกลงมั้ย ?

การระบุชื่อนั้นโดยปกติแล้วจะทำให้ค่าเบี้ยประกันถูกลง แต่โดยส่วนมากแผนประกันที่ทางบริษัทประกันนั้นทำออกมานั้นจะได้ทำส่วนลดระบุชื่อผู้ขับขี่เข้าไปแล้ว ซึ่งเบี้ยที่อยู่บนหน้าเว็บไซค์ของเราได้รวมส่วนลดระบุชื่อผู้ขับขี่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งไม่สามารถระบุผู้ขับขี่เพิ่มเติมได้ โดยบางทีสำหรับบางบริษัทเวลาระบุชื่อผู้ขับขี่เข้าไปเบี้ยประกันอาจจะแพงว่าเดิม ด้วยเนื่องจากส่วนลดผู้ขับขี่ต้องพ่วงเข้าไปกับฐานเบี้ยประกันที่ยังไม่ได้ทำส่วนลดออกมา เบี้ยเลยแพงว่าเบี้ยปกติ

ประกันคุ้มครองสูงสุดกี่ปี ?

การรับประกันภัยรถยนต์นั้นจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันนั้นเป็นคนกำหนด แต่ละบริษัทนั้นจะรับปีรถที่ไม่เหมือนกัน แต่โดยส่วนมาก ประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้นทางบริษัทประกันจะรับรถไม่เกิน 7 ปี และชั้น 2+ 3+ รับรถไม่เกิน 15 ปี และประกันรถชั้น 3 นั้นจะไม่จำกัดอายุรถ

มีส่วนลดประวัติดีมั้ย ถ้าไม่มีการเคลมเกิดขึ้น ?

ในส่วนของส่วนลดประวัติดี ถ้าหากไม่มีการเกิดการเคลมเกิดขึ้น จะได้ส่วนลดประวัติดี 20% ถ้าไม่มีเคลมเกิดขึ้นค่าเบี้ยประกันจะถูกลงไป 20% ในปีต่อไปจนถึงระยะเวลากำหนดของทางบริษัทประกัน *ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด บางบริษัทมีส่วนลดประวัติดีให้และบางบริษัทไม่มีส่วนลด

ถ้ามีกล้องติดรถ เบี้ยประกันจะถูกลงมั้ย ?

ด้วยข้อกฏหมายของทาง คปภ. หากติดกล้องแล้วทางผู้เอาประกันจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้น 5% เวลาเช็คเบี้ยประกันผ่านทางหน้าเว็บไซค์ของเราอย่าลืมกด "มีกล้อง" เพื่อดูแผนประกันที่ได้มีส่วนลดกล้องเข้าไปแล้ว

เอกสารตัวจริงจะได้ภายในกี่วันทำการ ?

ในส่วนของกรมธรรม์จะรับได้เป็นกรมธรรม์ตัวจริง กับ PDF ไฟล์เอกสาร

ในส่วนของไฟล์ PDF ทางลูกค้าสามารถรับได้ใน LINE หรือ Email ภายใน 1 วัน ซึ่งทางลูกค้าสามารถพิพม์จากไฟล์นี้และใช้งานได้จนกว่าท่านจะได้รับกรมธรรม์ตัวจริง

ในส่วนของกรมธรรม์ตัวจริง ระยะเวลาการออกกรมธรรม์จะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันว่าแต่ละที่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ โดยประมาณแล้วเอกสารตัวจริงจากบริษัทประกันจะใช้เวลาไม่เกิน 7 วันซึ่งทางเราจะจัดส่งไปให้ตามที่สุดจัดส่งเอกสารของท่าน หรือท่านสามารถเข้ามารับเองได้ทันทีที่ออฟฟิศของเรา

ช่องทางการชำระเงิน มีแบบไหนบ้าง ?

ในส่วนของช่องทางการชำระเงิน ทางเรามีหลากหลายวิธีการชำระเงิน โปรดดูรายละเอียดได้ที่ ช่องทางการชำระเงิน

จะติดต่อได้ยังไง ?

สามารถติดต่อเราได้ที่ Hotline : 02-985-9000 หรือ LINE@ @checkdi หรือ Email : [email protected]

เวลาทำการ จ-ส : 08:00 - 17:30

Why CheckDi
Save Money
Compare insurance premiums and save up to 50% instantly!
Simple & Fast
Compare insurance plans & premiums instantly with a few clicks only.
Plans that suit you
Compare insurance plans and choose plans that suit you most, we have hand-picked top insurance companies just for you.
Expert Care
Buy with Confidence through us. You are always in good hands with our expert care support team.

Insurance in just Simple Steps

Compare Plans & Premiums
Compare Plans & Premiums
Select Plan and Pay
Select Plan and Pay
You're Covered!
You're Covered!

Real Reviews

Patra Jankovic

I called many insurance companies and brokers during my search for health insurance provider. I found that CheckDi gave me very good insight, especially my agent (her name is Mady) who was very helpful and knowledgeable. Info I got helped me make a better decision amidst the myriads of choices out there. That's the beauty of going through a broker, esp. when you don't know what provider to pick. Since brokers offer plans from many providers, they will give you info on different providers out there without preference. At least it was like that for my experience.

Tom Knevels

CheckDi is the most helpful insurance broker I’ve ever been worked with. Their follow-up and communication are very fast and accurate, an example for others.

Dan Astrom

I have many questions about the insurance product and CheckDi has answered all of them and made me confident about the product I was going to buy. I appreciate their help in any insurance matter, their assistance was a big help.

Leyla Mayko

I'm always getting very professional service for my health insurance. Im always getting all the updates, replies and support that I need.

Buy Insurance with Confidence

Buy insurance online with confience and guidance with CheckDi
38
Insurance partners
12/2544
License number
24
Years in experience